Senior Designer, Zurich
Designer, Zurich
Senior Brand Consultant, Taipei
Brand Consultant, Taipei
Martin Kessler
Design Apprentice, Zurich
Digital Designer, Zurich
Managing Director, Taipei
Brand Consultant Intern, Shanghai
Designer, Zurich
Lead Designer, Taipei
Liven Li
Brand Designer, Shanghai
Finance & HR, Zurich
Senior Designer, Zurich
Senior Consultant, Zurich
Market Development Manager, Shanghai
Assistant Designer, Shanghai
Bärbel Fritz
Creative Director, Partner, Zurich
Mara Kessler
Brand Designer, Taipei
Brand Designer, Taipei
Business Development Manager, Taipei
Motion Designer, Taipei
Brand Consultant Intern, Taipei
Design Apprentice, Zurich
Bruno Manser
Creative Director, Digital, Zurich
Design Apprentice, Zurich
Senior Designer, Zurich
Consulting Director, Partner, Zurich
Brand Consultant, Taipei
Creative Director, Partner, Zurich
Brand Designer, Taipei
Design Apprentice, Zurich
Managing Director, Shanghai
von Gunten-Leann
Leann von Gunten
Meier-Raphael
Raphael Meier
Lin-Leila
Leila Lin
Hong-Shiyin
Shiyin Hong
Cheng-Sean
Sean Cheng
Kessler-Martin
Martin Kessler
Stäheli-Andy
Andy Stäheli
Gschwind-Timon
Timon Gschwind
Glauser-Simon
Simon Glauser
Li-Jules
Jules Li
Lin-Taocheng
Taocheng Lin
Hegemann-Pascal
Pascal Hegemann
Ye-Xinhong
Xinhong Ye
von Radecke-Lisa
Lisa von Radecke
Li-Liven
Liven Li
Chen-Hibo
Hibo Chen
Jeanneret-Andrea
Andrea Jeanneret
Colby-Alexander
Alexander Colby
Frind-Antonia
Antonia Frind
Chen-Priscilla
Priscilla Chen
Shen-ShihShih
ShihShih Shen
Fritz-Bärbel
Bärbel Fritz
Kessler-Mara
Mara Kessler
Tsai-Addie
Addie Tsai
Liao-Eting
Eting Liao
Yang-Angel
Angel Yang
Huang-Yiru
Yiru Huang
Kuo-Jeff
Jeff Kuo
Dietziker-Corinne
Corinne Dietziker
Manser-Bruno
Bruno Manser
Herger-Nura
Nura Herger
Menger-Susanne
Susanne Menger
Todeschini-Oscar
Oscar Todeschini
Liu-Kaiching
Kaiching Liu
Caravina-Vanessa
Vanessa Caravina
Niederberger-Armin
Armin Niederberger
Lin-Estela
Estela Lin
Sharp-Matthew
Matthew Sharp
Huang-Chantel
Chantel Huang